การเพาะเลี้ยงไรแดง
 
     

. . . . ไรน้ำ ที่มีการเพาะเลี้ยงกันอยู่เรียกว่าไรแดง เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกกุ้ง มีความยาวของลำตัว 0.4 - 1.8 มิลลิเมตร ลำตัวอ้วนเกือบกลม ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ประชากรของ ไรแดงจะมีเพศผู้เพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจะเป็นเพศเมีย การขยายพันธุ์เกิดขึ้นได้ทั้งวิธีอาศัยและไม่อาศัยเพศ

 

ไรแดง เหมาะสำหรับเป็นอาหารปลาในระยะวัยอ่อน เนื่องจากมีคุณค่าอาหารสูงไรแดงมีโปรตีนสูงถึง 74 เปอร์เซ็นต์ ในอดีตที่ผ่านมาผู้เลี้ยงปลาจะรวบรวมจากแหล่งน้ำโสโครก โรงงานค่าสัตว์ หรือแหล่งอุตสาหกรรม ปัจจุบันปริมาณขาดแคลนไม่พอเพียงกับความต้องการ ผู้เพาะเลี้ยงปลาจึงมีการพัฒนาเพาะเลี้ยงไรแดง โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

การเพาะเลี้ยงไรแดงทำได้ทั้งในบ่อซีเมนต์และบ่อดิน บ่อ ทั้ง 2 ชนิด ต้องมีอย่างน้อย 5 บ่อ บ่อซีเมนต์ ขนาด 2x2 หรือ 2x4 เมตร สูงหรือลึก 60 ซ.ม. พร้อมฉาบมันด้านใน เครื่องตีน้ำ ช่วยให้มีการหมุนเวียนของน้ำดีขึ้น ขั้นตอนการเพาะ บ่อ ใหม่ต้องแช่ทิ้งไว้ 2- 3 สัปดาห์ แล้วระบายน้ำทิ้งไป หมักฟางข้าวหรือใส่กรดน้ำส้ม และทิ้งไว้ 2-3 วัน ระบายทิ้งอีกครั้ง


น้ำ กรองด้วยผ้าขาวบางป้องกันศัตรูที่มากับน้ำ กรณีที่ใช้น้ำมาจากบ่อหรือแม่น้ำลำคลอง ขังน้ำได้ระดับ 20-30 ซ.ม. อาหาร ประกอบด้วย รำระเอียด ปลาป่น กากถั่วเหลือง หมักด้วยน้ำ อัตราอาหาร 1 ส่วน : น้ำ 2 ส่วน : ปูนขาว 1 ส่วน หมักไว้นาน 24 ชั่วโมง (บ่อขนาด 50 ตารางเมตร ใช้รำละเอียด 1 กิโลกรัม ปลาป่น 0.5 กิโลกรัม และกากถั่วเหลือง 0.5 กิโลกรัม)

 

พันธ์ไรแดง เก็บรวบรวมจากแหล่งน้ำที่อธิบายมาแล้ว หรือติดต่อสอบถามที่ กรมประมง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกไรแดงจากแพลงก์ตอนอื่นๆ ด้วยสวิงทำด้วยมุ้งสีฟ้าตาเล็ก เต็มน้ำสะอาด 20 % นำลงเลี้ยงในบ่อที่เตรียมไว้ เติมอาหาร 10-25 % ถ่ายน้ำทุก 2-5 วัน


รักษาระดันน้ำเพียง 5-15 ซ.ม. เริ่มเก็บเกี่ยวไรแดงเมื่อครับ 3-5 วัน หลังปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงบ่อ และเก็บไปจนถึง 12 วัน แล้วล้างบ่อ เริ่มเพาะเลี้ยงรอบใหม่ต่อไป บ่อขนาด 50 ตารางเมตร หากเพาะเลี้ยงต่อเนื่อง 5 บ่อ จะเก็บผลผลิตไรแดงได้ 25 กิโลกรัม พันธุ์ รวบรวมจากแหล่งน้ำโสโครก หรือติดต่อกรมประมง
     
     
     
ปลากัดลูกทุ่ง | ปลากัดลูกหม้อ | ปลากัดลูกผสม
อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากัด | การเลี้ยงเพื่อการแข่งขัน | การเพราะเลี้ยงลูกน้ำ | การเพาะเลี้ยงไรแดง
     
     
@ Copyright by thaibetta