การเลี้ยงลูกน้ำ
 
     

…….. การเพาะลูกน้ำแบบง่าย ๆ
เพื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงามจำนวนไม่มากนัก ด้วยวิธีดักไข่ยุง ……..


…..วิธีทำ ใช้ภาชนะบรรจุน้ำใส่เลือดสัตว์ ปุ๋ยคอก หรือน้ำล้างปลาอย่างใดอย่างหนึ่ง ใส่หญ้าสด เช่น หญ้าขนประมาณ 2 -3 กำมือ
ให้ลอยอยู่บนผิวน้ำ แล้วสังเกตว่า วันรุ่งขึ้นหรือวันต่อ ๆ ไป จะปรากฏว่า มีแพไข่ยุงลอยอยู่บนผิวน้ำและไข่ยุงนี้จะเป็นลูกน้ำตัวฝอยที่จะโตขึ้นทุกวันให้เราช้อนไปเลี้ยงปลาได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ……


……..ลักษณะของแพไข่ยุง เป็นแพรูปร่างคล้ายกาบมะพร้าวหงายลอยน้ำ มีขนาดเล็กพอ ๆ กับตัวยุง เหตุที่มีรูปร่างแบบนั้น
เพราะเวลายุงวางไข่จะใช้ขาทั้ง 2 ข้างกันไข่ไว้ และไข่จะเรียงกันเป็นระเบียบ ในตอนไข่ออกมาทีแรกจะเป็นสีขาว แล้วจึงจะกลายเป็นสีดำในระยะเวลาอันสั้น ไข่ยุงจะถูกเรียงเป็นระเบียบในวงขาหลังของยุงที่กันไว้จนหมด …….


………ก่อนที่ลูกน้ำจะเป็นยุง จึงควรทำแบบต่อเนื่องสัก 3 - 4 ภาชนะ และควรวางไว้ในที่อับลม มีร่มเงาบัง เพราะว่ายุงจะชอบวางไข่ในลักษณะเช่นนี้นั้นเอง …….

….วิธีนี้จะได้ลูกน้ำที่มีปริมาณเพียงพอที่จะใช้เลี้ยงปลาดูเล่นได้โดยไม่ต้องไปซื้อหาลูกน้ำให้เสียสตางค์
และยังเป็นการตัดวงจรชีวิตตามธรรมชาติของยุงที่มาสร้างความรำคาญได้ ไข่ยุงที่ดักด้วยวิธีนี้เป็นไข่ของยุงรำคาญ ไม่ใช่ยุงลาย ไข่ยุงลายจะลอยเป็นเม็ด ๆ ในน้ำสะอาด แต่ยุงรำคาญจะไข่ในน้ำที่เหม็นและมีฝ้าน้ำ….
     
 
 
     
ปลากัดลูกทุ่ง | ปลากัดลูกหม้อ | ปลากัดลูกผสม
อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากัด | การเลี้ยงเพื่อการแข่งขัน | การเพราะเลี้ยงลูกน้ำ | การเพาะเลี้ยงไรแดง
     
     
     
@ Copyright by thaibetta