ปลากัดลูกทุ่ง

 

. . . . ปลากัดลูกทุ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ปลากัดลูกป่า" เป็นปลากัดที่มีลำตัวค่อนข้างเล็กบอบ บางสีน้ำตาลขุ่น หรือเทาแกมเขียว ปลากัดชนิดนี้บรรดานักเลงปลากัด หรือชาวบ้านชนบทส่วนมากแล้วก็นิยมเลี้ยงไว้เพื่อกัดแข่งขันเหมือนกัน

 

     

. . . ถึงแม้ปลากัดลูกทุ่งหรือลูกป่านี้จะกัดไม่ทนเหมือนปลาหม้อและลูกผสมก็ตาม แต่ก็น่าเลี้ยงน่าเล่นอยู่ไม่น้อยเช่นกัน โดยเลี้ยงไว้กัดกับปลาลูกป่าด้วยกัน เมื่อเก่งกัดชนะก็เก็บไว้เลี้ยงเพาะพันธุ์เอาลูกปลากัดคราวต่อๆไป แต่ถ้าแพ้ก็ปล่อยไป หาตัวใหม่มาเลี้ยงทดแทน ทั้งนี้เพราะว่าเป็นปลาที่หาง่าย ซึ่งมีอยู่เกือบทุกถิ่นทั่วไปนั่นเอง
 


. . . ถึงแม้ปลากัดลูกทุ่งหรือลูกป่านี้จะกัดไม่ทนเหมือนปลาหม้อและลูกผสมก็ตาม แต่ก็น่าเลี้ยงน่าเล่นอยู่ไม่น้อยเช่นกัน โดยเลี้ยงไว้กัดกับปลาลูกป่าด้วยกัน เมื่อเก่งกัดชนะก็เก็บไว้เลี้ยงเพาะพันธุ์เอาลูกปลากัดคราวต่อๆไป แต่ถ้าแพ้ก็ปล่อยไป หาตัวใหม่มาเลี้ยงทดแทน ทั้งนี้เพราะว่าเป็นปลาที่หาง่าย ซึ่งมีอยู่เกือบทุกถิ่นทั่วไปนั่นเอง

. . . สำหรับการจับปลากัดลูกทุ่งนี้ไม่ยากเย็นอะไรนัก โดยเฉพาะในฤดูฝนหน้าทำนาของชาวชนบทแล้วจะมีน้ำขังเอ่ออยู่ตามบึง คลอง หนองทั่วๆ ไป และ ในช่วงฤดูนี้เองปลากัดจะทำหวอดเกาะตามพันธุ์ไม้น้ำในแหล่งน้ำนั้นๆ และเท่าที่เคยพบปลากัด ส่วนมากไม่ชอบทำหวอดอยู่ในบริเวณน้ำลึก แต่มันจะทำหวอดอยู่ตามริมบึงริมหนองน้ำที่มีน้ำตื้นๆ หรือ ไม่ก็ตามบ่อรอยเท้าควายก็มี ซึ่งหวอดปลากัดนี้มีลักษณะคล้ายน้ำลายคนนี้เอง โดยที่มันจะพ่นน้ำลายของมันรวมกันเข้ามากๆ กระทั่งเป็นฟองสูงเหนือน้ำขึ้นมาพอสมควร อีกทั้งหวอดนี้เหนียวมาก มันจะเป็นฟองเกาะกันอยู่ได้เป็นเวลานานทีเดียว ถึงแม้ฝนจะตกลงมาถูกแต่หวอดปลากัดก็ไม่ละลาย เมื่อเราเดินหา ไปตามบ่อ บึง คลอง หรือหนองน้ำและเห็นว่าหวอดปลากัดอยู่ที่ใดหรือ ถ้าสังเกตุให้ดีก็จะเห็นตัวปลากัดว่ายวนเวียนอยู่ในที่นั้นด้วย

. . . เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นการง่ายที่เราจะจับเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้สวิงหรืออื่นๆ ช้อนจับ หากไม่ชำนาญจับด้วยมือเปล่าเหมือนเช่นชาวชนบทและ เมือช้อนปลากัดได้แล้วก็เอาใส่ภาชนะ ที่เตรียมไปนำกลับบ้านมาใส่ขวดเลี้ยงไว้ และคัดเลือกไว้แข่งขันต่อไป การคัดเลือกหาพันธุ์ปลากัดลูกทุ่งเพื่อให้ได้ปลากัดที่กัดเก่ง เป็นเลิศในบรรดาปลากัดลูกทุ่งด้วยกันแล้ว

 

ตามตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่า

ปลากัดลูกทุ่งที่มีประวัติการกัดเก่งนั้นจะต้องมีรูปปลาช่อนลำตัวกลมยาว โคนหางใหญ่


ส่วนปลายหางเป็นรูปใบโพธ นับเป็นปลากัดที่กัดเก่งเป็นเลิศในบรรดาปลากัดลูกทุ่งด้วยกัน


นักเล่นปลากัดไม่นิยมนำปลากัดลูกทุ่งใช้กัดแข่งขันกันแต่อย่างใด เพราะปลากัดลูกทุ่ง

ย่อมไม่มีวันชนะปลากัดลูกหม้อได้แน่นอน เว้นแต่ปลากัดลูกทุ่งตัวนั้นจะกัดเก่งจริงๆ

     
 
ปลากัดลูกทุ่ง | ปลากัดลูกหม้อ | ปลากัดลูกผสม
อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากัด | การเลี้ยงเพื่อการแข่งขัน | การเพราะเลี้ยงลูกน้ำ | การเพาะเลี้ยงไรแดง
     
     
@ Copyright by thaibetta