ปลากัดลูกหม้อ
 
 
     

. . . . . . ปลากัดลูกหม้อเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่แกร่งที่สุด ในบรรดาสายพันธุ์ปลากัดทั้งหมด และมีประวัติการเป็นนักสู้ของปลานี้ก็เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดานักเล่นปลามาแต่สมัยโบราณแล้ว ปลากัดลูกหม้อจะมีรูปร่างและลำตัวที่โตกว่าปลากัดลูกทุ่งและลูกผสม ตัวโต ปากใหญ่ ตัวใหญ่ สีเข้ม เป็นปลาชนิดที่มีน้ำอดน้ำทนกัดได้ทนทรหด ยิ่งกว่าชนิดอื่น ปลากัดลูกหม้อนี้จึงเป็นปลากัดที่มีผู้เลี้ยงกันมากกว่าปลากัดลูกทุ่งและปลากัดลูกผสม ทั้งนี้ก็เพราะปลากัดชนิดนี้เป็นปลากัดที่มีเลือดนักสู้อย่างแท้จริง และมีประวัติการเป็นนักสู้ของปลานี้ก็เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดานักเล่นปลามาแต่สมัยโบราณแล้ว ปลากัดชนิดนี้เท่าที่เห็นมามักมีสีต่าง ๆ กัน เช่น
1. สีน้ำเงิน
2. สีแดง
3. สีประดู่ ( สีแดงปนสีน้ำเงิน )
4. สีเขียวคราม
5. สีเทาหรือสีเหล็ก

สำหรับรูปลักษณะของปลากัดลูกหม้อที่ดีและมีประวัติการกัดเก่งที่พิสูจน์กันแล้วว่าเป็นปลากัดมีปากคม กัดทน และกัดได้เก่ง มีดังนี้
. . . 1. ปลากัดลุกหม้อรูปปลาช่อน โดยจะสังเกตได้คือ เป็นปลาที่มีหน้าสั้น ลำตัวหนาช่วงหัวยาวและโคนหางใหญ่ อันแสดงถึงความมีพละกำลังมาก เป็นปลาที่กัดแรงและมีประวัติการกัดชนะเป็นอันดับหนึ่ง
. . . 2. ปลากัดลูกหม้อรูปปลากราย โดยจะสังเกตได้คือ เป็นปลาที่มีหน้างอนขึ้นลำตัวสั้นและแบน เป็นปลาที่คล่องแคล่ว และกัดไว นับได้ว่าเป็นปลาที่มีประวัติการกัดชนะยอดเยี่ยม เป็นต้น
. . . 3. ปลากัดลูกหม้อรูปปลาหมอ โดยจะสังเกตได้ คือ เป็นปลาที่มีรูปคล้ายๆ กับปลากราย แต่มีหน้ากลม และลำตัวสั้น เป็นปลาที่ทรหดอดทนและกัดไวถือได้ว่าเป็นปลาที่มีประวัติการกัดดีมากเช่นกัน

ปลากัดลูกหม้อนี้เราจะไปหาช้อน เอาตามบึง ตามหนอง เช่น ปลากัดลูกทุ่งไม่ได้ เพราะปลาพันธุ์นี้ได้จากการเพาะเลี้ยงและคัดพันธุ์หลายชั่วอายุจนได้ปลาที่มีรูปร่าง แข็งแรง ลำตัวหนาและใหญ่ขึ้น ว่ายน้ำปราดเปรียว สีสันสวยงาม เช่น สีแดงเข้ม น้ำเงินเข้ม น้ำตาลเข้ม หรือสีผสมระหว่างสีดังกล่าว และได้ทำการคัดพันธุ์เพื่อการต่อสู้ โดยเฉพาะ การหาปลากัดนี้มาเลี้ยง จึงต้องซื้อหามาเลี้ยงและผสมพันธุ์ขึ้นเอง โดยจะต้องหาปลากัดตัวผู้และตัวเมียที่เก่งแล้วยังต้องเลือกปลาที่เป็นลูกหม้อแท้อีกด้วย เพราะถ้าหากตัวหนึ่งเป็นลูกหม้อ อีกตัวหนึ่งเป็นอย่างอื่น ลูกที่ออกมาก็เป็นปลากัดลูกผสมไป

     
     
ปลากัดลูกทุ่ง | ปลากัดลูกหม้อ | ปลากัดลูกผสม
อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากัด | การเลี้ยงเพื่อการแข่งขัน | การเพราะเลี้ยงลูกน้ำ | การเพาะเลี้ยงไรแดง
     
     
@ Copyright by thaibetta