การอนุบาลลูกปลากัด  
     
     
. . . . เทคนิคที่ยากที่สุด อยู่ที่ขั้นตอนนี้เราจะเพาะพันธุ์อย่างไรให้ได้ลูกปลาอยู่รอดที่สุด ปลาตัวผู้ที่อยู่ในอ่างเพาะจะดูแลไข่ ประมาณ 48 ชั่วโมง ไข่ที่ติดอยู่กับหวอดจะเป็นตัวอ่อน ซึ้งว่ายยังไม่ค่อยแข็งแรงบางตัวเมื่อออกจากไข่ก็จะจมดิ่งลงไปที่ก้นอ่างเพาะ พ่อปลาจะตามจะตามลงไปฮุปลูกปลาแล้วนำไป ติดไว้กับหวอด
   

 

 

. . . หลังจากที่ลูกปลาฟักออกมาจากไข่จะมีถุงไข่แดง ซึ้งอยู่บริเวณที่ท้องของลูกปลา ซึ้งลูกปลา สามารถดูดซึมอาหารได้โดยตรง ช่วงนี้เราไม่ต้องให้อาหารหลังจากนั้น ประมาณ วันที่ 4 เราค่อยเริ่มให้อาหารลูกปลาด้วย โรติเฟอร์ (หาซื้อที่สวนจตุจักร) ซึ้งมีขนาดเล็กมาก ตัวยาวรีคล้ายเม็ดข้าวสาร โดยมีขนาดเล็กกว่าไรแดงหลายเท่า สามารถใช้เป็นอาหารได้อย่างดี แต่ถึงอย่างไร ถ้าเราไม่มีหรือหาซื้อไม่ได้ ก็ให้ใช้ไข่แดงต้มสุข ใส่ให้กินพอประมาณ ถ้าใส่มากอาจจะทำให้น้ำเน่าเสียได้
   

 

 

. . . เมื่อลูกปลาแข็งแรงดีแล้วให้จับพ่อปลาออก แล้วนำลูกปลาไปปล่อยในบ่ออนุบาล โดยให้โรติเฟอร์หรือไข่แดง ติดต่อกันประมาณ 10 วัน หลังจากนั้นเปลี่ยนอาหารเป็นไรแดง ในระหว่างที่อนุบาลลูกปลาอยู่นั้น ต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำในอ่างอนุบาลลูกปลา (หรือบ่อ ) ได้รับการสะเทือนอย่างรุนแรงอาจจะทำให้ลูกปลาบอบช้ำหรือบาดเจ็บได้ เมือลูกปลาอายุได้ประมาณ 1 เดือน เราจะเปลื่ยนอาหารเป็น ไรทะเลหรือลูกน้ำก็ได้
   

 

 

. . . หลังจากนั้นปลาอายุได้ ประมาณ 50 - 60 วัน เราก็คัดแยก ปลาตัวผู้ ปลาตัวเมียออกจากกัน รวมถึงการคัด ปลาขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ออกจากกันด้วย ปลาตัวผู้ที่ถูกแยกออกมานั้นควรจะแยกเลี้ยงไว้ในขวดโหล ห้ามนำมาเลี้ยงรวมกัน ไม่เช่นนั้นปลาจะกัดกันได้ เมื่อปลาอายุประมาณ 4 เดือน ก็นับว่าปลาตัวโต เต็มที่เข้าระยะวัยหนุ่มสาว พร้อมที่จะจำหน่ายและและผสมพันธุ์ได้
     
ปลากัดลูกทุ่ง | ปลากัดลูกหม้อ | ปลากัดลูกผสม
อาหารที่ใช้เลี้ยง | การเลี้ยงเพื่อการแข่งขัน | การเพราะเลี้ยงลูกน้ำ | การเพราะเลี้ยงไรแดง
 
     
@ Copyright by thaibetta