ประวัติ์ปลากัด  
     
   
. . . . ปลากัด (Betta splendens Regan)
เป็นปลาพื้นเมืองของไทยที่นิยมเพาะเลี้ยง มาตั้งแต่โบราณ เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ทั้งเพื่อไว้ดูเล่น และเพื่อกีฬากัดปลาและเป็น ที่รู้จักกันดีในต่างประเทศมานานเช่นกัน ได้มีการนำปลากัดไปเลี้ยงในยุโรป ตั้งแต่พ.ศ. 2414 ได้นำไปทำการเพาะเลี้ยง กันอย่างกว้างขวาง และเพาะได้สำเร็จที่ ประเทศผรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2436
   

 

 

. . . ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะพันธุ์กันแพร่หลาย
เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยง และเพาะพันธุ์ได้ง่าย ปีหนึ่งประเทศไทยส่งปลากัดไปขายยังต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาท ปลากัดพันธุ์ดั้งเดิมใน ธรรมชาติ มีสีน้ำตาลขุ่นหรือสีเทาแกมเขียว ครีบและหางสั้น ปลาเพศผู้มีครีบและหางยาว กว่าเพศเมียเล็กน้อย
   

 

 

. . . จากการเพาะพันธุ์และการคัดพันธุ์ติดต่อ กันมานานทำให้ได้ปลากัดที่มีสีสันสวยงามหลายสี อีกทั้งลักษณะครีบก็แผ่กว้างใหญ่สวยงามกว่า พันธุ์ดังเดิมมากและจากสาเหตุนี้ทำให้มีการ จำแนกพันธุ์ปลากัดออกไปได้เป็นหลายชนิด เช่น ปลากัดหม้อ ปลากัดทุ่ง ปลากัดจีน ปลากัดเขมร ปลากัดพม่า เป็นต้น
. . . เนื่องจากปลากัดเป็นปลาขนาดเล็ก เจริญเติบโตดีในภาชนะแคบ ๆ และในการเลี้ยง ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ จึงเป็นที่นิยม นำมาใช้เป็นสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ
     
ปลากัดลูกทุ่ง | ปลากัดลูกหม้อ | ปลากัดลูกผสม
อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากัด | การเลี้ยงเพื่อการแข่งขัน | การเพราะเลี้ยงลูกน้ำ | การเพาะเลี้ยงไรแดง
     
     
@ Copyright by thaibetta