อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากัด
     

. . . . อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากัด ปลากัดเป็นปลาที่ชอบกินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร

อาหารที่เหมาะสมจะใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลากัด ได้แก่ ลูกน้ำ หนอนแดง ไรแดง (Artemia) ที่มีชีวิต

การให้อาหารควรให้วันละ 1 ครั้ง ให้ปริมาณที่พอดีปลากินอิ่ม อาหารที่ใช้เลี้ยงทุกครั้งควรล้างด้วยน้ำสะอาด

แล้วแช่ในด่างทับทิมเข้มข้น 500-1,000 ส่วนในล้านส่วน (0.5-1.0 กรัม/ลิตร) เป็นเวลา 10-20 วินาธี

เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับอาหารหลังจากนั้นจึงล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง การถ่ายเทน้ำควรกระทำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

     
. . . . การให้อาหารเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้เลี้ยงปลากัดที่ต้องการให้ความสำคัญและสนใจ ซึ่งจะแบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

. . 1. กลุ่มอาหารเป็น ได้แก่ สัตว์เล็กๆ ที่มีชีวิต แล้วใช้เป็นอาหารได้ เช่น

. - ไรแดง เป็นสัตว์น้ำขนาดเล็กมีสีแดง พบมากในน้ำครำหรือคูน้ำ โดยใช้สวิงตาถี่ช้อนตามผิวน้ำในตอนเช้า หรือมีจำหน่ายตามร้ายขายปลาสวยงามทั่วไป เหมาะกับปลาที่มีขนาดเล็ก

. - ลูกน้ำ เป็นตัวอ่อนของยุง พบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำขังต่างๆ

. - หนอนแดง เป็นตัวอ่อนของริ้นน้ำจืด มีสีแดง พบได้ทั่วไปตามพื้นที่ที่มีน้ำขังเป็นเวลานาน เป็นโคลน ชอบอยู่ตามร่องน้ำทั่วไป เวลาจับต้องหาตะแกรงตักแล้วนำมาร่อนให้เศษดิน ผงหรือขยะหลุดออก เราจะเห็นหนอนแดงติดต้างอยู่ หรือตามร้านขายปลาสวยงามทั่วไป

. - กุ้งฝอย เป็นลูกกุ้งน้ำจืดที่มีขนาดเล็ก พบอยู่ตามบ่อ สระน้ำ หรือตามท้องนา หรือมีจำหน่ายตามตลาดสด เป็นอาหารที่เหมาะกับปลากัดขนาดใหญ่

. - ใส้เดือนฝอย เป็นอาหารที่เหมาะกับปลากัดชนิดหนึ่ง ถ้าเป็นใส้เดือนขนาดใหญ่ ก่อนให้ปลาควรสับให้เป็นชิ้นที่มีขนาดพอเหมาะก่อนจึงให้เป็นอาหาร

. . 2. กลุ่มอาหารแห้ง เป็นอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาโดยกรรมวิธีต่างๆ หลายๆ ชนิดที่ทำออกมาเป็นอาหารที่มีคุณค่ากับความต้องการของปลากัดในรูปแบบต่างๆ กันเช่น - ชนิดเม็ดจม เป็นอาหารเม็ดกลมมีหลายขนาด แตกต่างไปตามขนาดของปลากัด แต่เม็ดจะจมน้ำ อาหารเม็ดได้มีการพัฒนา จนมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถยึดติดหรือแตะไว้ตามข้างฝาตู้เป็นเวลานานและปลาจะมากินอาหารเอง

     
ปลากัดลูกทุ่ง | ปลากัดลูกหม้อ | ปลากัดลูกผสม
อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากัด | การเลี้ยงเพื่อการแข่งขัน | การเพราะเลี้ยงลูกน้ำ | การเพาะเลี้ยงไรแดง
     
     
     
@ Copyright by thaibetta