การคัดเลื่อกก่อนเพาะพันธุ์
 
     
     
. . . . พ่อแม่พันธุ์ปลากัดที่สามารถนำมาผสมพันธุ์กันได้นั้น จะต้องเป็นปลาที่แข็งเรง และมีความสมบูรณ์ทางเพศเต็มที่ ปลาที่นำมาทำการเพาะพันธุ์ ควรมีอายุตั้งแต่ 5-6 เดือนขึ้นไป

ถึงแม้ว่าปลากัดจะสามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้ตั้งแต่ อายุ 3 เดือนก็ตาม อีกทั้งลูกปลาที่ได้ก็ไม่ค่อยแข็งแรง ซึ่งแม่ปลาที่มีอายุ 3 เดือนจะมีน้ำหนักตัวเพียง 0.7-0.8 กรัม และจะมีไข่แม่ละ 100-300 ฟองเท่านั้น แต่ถ้าเป็นปลาที่มีอายุ 5-6 เดือน ขึ้นไป จะให้ไข่ครั้งละประมาณ 500-1,000ฟอง

ในฤดูผสมพันธุ์จะสังเกตเห็นความสมบูรณ์ทางเพศของปลาได้ชัดเจน ในการคัดเลือกปลาเพื่อผสมพันธุ์มีหลักที่ควรสังเกตดังนี้ ปลาเพศผู้ คัดปลาที่แข็งแรงว่ายน้ำปราดเปรียว ไม่มีอาการเซื่องซึม ลักษณะสีสดสวยตามที่ต้องการ ชอบสร้างรังซึ่งเรียกว่า
" หวอด " โดยการพ่นฟองอากาศที่มีเมือก จากปากและลำคอผสมด้วย เมื่อมองเห็นฟองอากาศจับเป็นกลุ่มลอยบนผิวน้ำเสมอ

นั้นก็แสดงว่า ปลาเพศผู้มีความสมบูรณ์ทางเพศเต็มที่ พร้อมที่จะผสมพันธุ์กับเพศเมียได้แล้ว ปลาเพศเมีย คักเลือกปลาที่แข็งแรง ได้มีอาหารเซื่องซึม ว่ายน้ำปราดเปรียวเช่นเดียวกับเพศผู้ บริเวณท้องมีลักษณะ อูมเป่งและบริเวณใต้ท้องจะมีตุ่มสีขาวใกล้กับ รูทวาร เห็นได้ชัดเจน ซึ่งตุ่มสีขาวนี้ เรียกกันว่า " ไข่น้ำ "
     
     
ปลากัดลูกทุ่ง | ปลากัดลูกหม้อ | ปลากัดลูกผสม
อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากัด | การเลี้ยงเพื่อการแข่งขัน | การเพราะเลี้ยงลูกน้ำ | การเพาะเลี้ยงไรแดง
     
     
@ Copyright by thaibetta